<form id="r0lk2"><legend id="r0lk2"></legend></form>
  <nav id="r0lk2"><code id="r0lk2"></code></nav>
 1. <nav id="r0lk2"><code id="r0lk2"></code></nav>
  1. Aktualno?ci

   Oracle i?VMware dla Twojej chmury hybrydowej

   Se hur v?rt ut?kade samarbete underl?ttar din ?verg?ng till molnet med konsekventa infrastrukturer och operationer.

   Mer om Oracle och VMware 

   Project Magna — zoptymalizuj swoje centrum przetwarzania danych

   Zarejestruj si?, by przetestowa? funkcje automatycznego dostrajania i ci?g?ej optymalizacji klastrów vSAN.

   Zapisz si? na wersj? beta 

   Przyjazna automatyzacja chmury hybrydowej

   Zwi?ksz wszechstronno?? i?wydajno?? za pomoc? najnowszej wersji rozwi?zania vRealize Automation?8.

   Wi?cej informacji 

   Zwi?ksz ochron? swoich ?rodowisk chmurowych

   Skorzystaj z?nowych funkcji NSX-T?2.5 do ochrony centrum przetwarzania danych.

   Poznaj nowe funkcje 

   Jakie masz priorytety IT? 

   Szybsza podró? do chmury

   Dowiedz si?, w jaki sposób VMware Cloud pozwala na p?ynne i spójne zarz?dzanie wieloma aplikacjami w chmurach hybrydowych i natywnych chmurach publicznych.

   Transformacja sieci i zabezpieczeń

   Przysz?o?? to sieci sterowane programowo. Rozwi?zanie Virtual Cloud Network bazuje na technologii VMware NSX, zapewniaj?c bezpieczny i stabilny fundament, który pozwoli Twojej firmie na dalszy rozwój.

   Obs?uga cyfrowego miejsca pracy

   Pracownicy maj? dzi? nowe oczekiwania. Umo?liw im swobodn? prac? z dowolnego miejsca i urz?dzenia oraz zapewnij bezpieczny dost?p do aplikacji i us?ug za pomoc? zintegrowanego, cyfrowego ?rodowiska pracy.

   Jakie masz priorytety IT?
   Wi?cej historii klientów 

   Wypróbuj bezp?atnie produkty VMware

   Wypróbuj vSphere

   Odkryj najlepsz? platform? wirtualizacji dla Twojej chmury hybrydowej.

   Otwórz zaj?cia praktyczne 

   Wypróbuj NSX Data Center

   Odkryj platform? wirtualizacji dla SDDC.

   Otwórz zaj?cia praktyczne 

   Wypróbuj vSAN

   Odkryj mo?liwo?ci pami?ci masowej flash b?d?cej fundamentem HCI.

   Otwórz zaj?cia praktyczne 

   Wypróbuj Workspace ONE

   Odkryj opart? na analizach platform? cyfrowego miejsca pracy.

   Otwórz zaj?cia praktyczne 

   Pi?? przyczyn, dla których chmura u?atwia dyrektorom CIO wdra?anie innowacji

   Innowacje to klucz do sukcesu — zw?aszcza w obliczu rosn?cych oczekiwań i silnej konkurencji. Firmy potrzebuj? ich na co dzień i do dalszego rozwoju.

   Przeczytaj artyku?
   青青草社区